Przewlekłe zapalenie trzustki jest chorobą, w której poprzez rozwój stanu zapalnego dochodzi do włóknienia trzustki i wystąpienia niewydolności tego narządu z gamą objawów klinicznych. Charakterystyczny obraz kliniczny występujący u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki, to ból brzucha, upośledzenie wchłaniania pokarmów, niedożywienie, cukrzyca i zwapnienia w obrębie tego narządu. Przewlekłe zapalenie trzustki pozostaje ważnym zagadnieniem z klinicznego punktu widzenia – zarówno z powodu częstości wstępowania jak i niezadowalającej skuteczność terapii – głównych patologii, jakimi są stan zapalny, włóknienie trzustki oraz ból. Wstęp Częstość występowanie przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) jest trudna do oszacowania, między innymi ze względu na wieloczynnikowy charakt...