Szacuje się, że nawet 20% pacjentów cierpiących z powodu refluksu żołądkowo-przełykowego jest narażonych na wystąpienie przełyku Barretta. Metaplazja błony śluzowej stanowi pierwszy krok na drodze do rozwoju groźnego nowotworu jakim jest rak gruczołowy przełyku. Sekwencję przemiany metaplazji w kolejne stopnie dysplazji błony śluzowej przewodu pokarmowego udaje się zahamować u części pacjentów lecząc chorobę podstawową. Główne zastosowanie, poza modyfikacją diety i trybu życia, mają inhibitory pompy protonowej oraz blokery receptora histaminowego H2. Postępowanie w zależności od zaawansowania zmian Postępowanie w przypadku rozpoznania przełyku Barretta zależy od histopatologicznego zaawansowania zmian w nabłonku przełyku. Jeśli mamy do czynienia z przełykiem Barretta z nabłonkiem bez zm...