Praca E. Bollschweilera opublikowana w 2010 roku na łamach Annals of Surgical Oncology miała na celu ocenę skuteczności radiochemioterapii neoadjuwantowej na status węzłów chłonnych w raku przełyku.
Status węzłów chłonnych po radiochemioterapii, obok odpowiedzi ze strony nowotworu, jest jednym z najważniejszych czynników predykcyjnych w przeżyciu pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową przełyku. Do badania włączono 297 pacjentów poddanych resekcji zaawansowanego raka przełyku. Grupa 192 pacjentów otrzymała przed operację cykl radiochemioterapii (5-FU, cysplatyna, 36Gy). Wydzielono trzy 20-osobowe grupy, do których włączono 10 pacjentów z rakiem gruczołowym oraz 10 pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym. Pierwsza grupa (I) zawierała osoby poddane samej operacji, druga (II) pacj...