Spośród wszystkich chorych dotkniętych udarem mózgu połowa to chorzy ze zwężeniem tętnic szyjnych. Endarterektomia tętnicy szyjnej (carotid endarterectomy – CEA) u chorych objawowych ze zwężeniem 50–99% zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Wewnątrznaczyniowa angioplastyka z wszczepieniem stentu jest nowym sposobem leczenia, zwłaszcza pacjentów z grupy wysokiego ryzyka operacyjnego z przyczyn anatomicznych lub klinicznych. CEA jest metodą preferowaną u chorych w starszym wieku ze złożoną anatomią naczyń lub blaszką miażdżycową. Angioplastyka może być zalecana u pacjentów młodszych, z nawrotem zwężenia, po radioterapii okolicy szyi, z przeciwwskazaniami do zabiegu operacyjnego lub ze zmianami niedostępnymi dla chirurga z przyczyn anatomicznych. Należy określić rolę optymalnego leczenia zachowawc...