Złamania kompresyjne kręgosłupa są istotnym problemem klinicznym wśród osób cierpiących na osteoporozę, a także chorych z rozsianym procesem nowotworowym. Do leczenia objawowych, stabilnych złamań w przebiegu powyższych chorób stosowane są coraz częściej w praktyce klinicznej dwie mało inwazyjne techniki. Wertebroplastyka polega na przezskórnym wprowadzeniu cementu do złamanego trzonu kręgu co zapobiega dalszemu zapadaniu się, a także znosi dolegliwości bólowe. Kifoplastyka jest modyfikacją powyższej metody i wykorzystuje balon do rozprężenia trzonu kręgu przed wprowadzeniem cementu w celu przywrócenia jego wysokości. Obie metody mają porównywalną skuteczność w znoszeniu bólu, lecz kifoplastyka jest bardziej kosztowna. Do powikłań zabiegów należą krwawienia, infekcje, reakcje alergiczn...