Rak piersi jest najczęstszym nowotworem wśród populacji żeńskiej dotykającym coraz to większą liczbę kobiet. Utrata piersi jest dla kobiety niezwykle traumatycznym doświadczeniem, biorąc pod uwaga zarówno fizyczne okaleczenie jak i znaczne obciążenie psychicznie. Obecnie rekonstrukcja piersi staje się zabiegiem coraz powszechniej wykonywanym i jest wpisana w algorytm standardowego, kompleksowego leczenia pacjentek z rakiem sutka. Znacząco dodatni wpływ operacji odtwórczych na jakość życia kobiet po mastektomii jest obecnie powszechnie uznawany. Istnieją liczne techniki operacji odtwórczych piersi, z czego można wyodrębnić dwie główne grupy: z użyciem endoprotez oraz za pomocą tkanek własnych. Zabiegi rekonstrukcji można wykonać jako operacje jednoczasowe, czyli łącznie z zabiegiem maste...