Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) stanowi istotny problem kliniczny dla współczesnego lekarza praktyka, a w szczególności dla lekarzy specjalizacji zabiegowych. Zatorowość płucna, najpoważniejsze powikłanie zakrzepicy żył głębokich, jest przodującą przyczyną zgonów wśród pacjentów w okresie pooperacyjnym. Te niekorzystne statystyki zmuszają nie tylko do rozwoju nowszych i czulszych metod diagnostyki ŻChZZ, ale także do poszukiwania nowoczesnych i prostych w zastosowaniu leków przeciwzakrzepowych o bezpiecznym profilu działania. Do takich leków należą intensywnie obecnie badane inhibitory czynnika Xa oraz trombiny. Dabigatran i rywaroksaban wprowadzone zostały do profilaktyki pierwotnej ŻChZZ u pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego, a także w profilaktyce przeci...