Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest jednym z najczęstszych wskazań do pilnej operacji. Rozwój technik chirurgicznych pozwala na stopniową redukcję inwazyjności zabiegu usunięcia wyrostka. Coraz powszechniej wykonywana jest w tym celu laparoskopia. W trakcie badań są też inne ciekawe metody. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki badania porównującego skuteczność i bezpieczeństwo appendektomii wykonanej laparoskopowo oraz przezpochwowo (pure transvaginal appendectomy – TVA). Do badania, przeprowadzonego w latach 2008-2010 włączono 40 pacjentek. U 18 wykonano TVA, u pozostałych laparoskopię (LA). Nie było istotnych statystycznie różnic w średnim wieku, BMI, czasu trwania operacji oraz długości hospitalizacji. Uzyskano istotnie statystyczne różnice w ilości przyjmowanej mor...