Szczelina odbytu to częsta i bolesna przypadłość o wciąż nie do końca poznanej etiologii. Do przerwania nabłonka odbytu dochodzi najczęściej w tylnej linii pośrodkowej. Objawy szczeliny odbytu (świąd, krwawienie oraz ból) są przyczyną znacznego obniżenia komfortu życia. Niestety wciąż nie określono optymalnej terapii tej choroby – do obiecujących metod leczenia należy krem z dilitiazemem oraz toksyna botulinowa. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki podwójnie zaślepionego, randomizowanego badania klinicznego, którego celem było porównanie skuteczności kremu z dilitiazemem oraz toksyny botulinowej w leczeniu szczeliny odbytu. Do badania włączono 134 pacjentów cierpiących z powodu szczeliny odbytu, których przydzielono losowo do grupy otrzymującej krem z dilitiazemem lub wstrzyk...