Stosowanie leków wpływających na układ krzepnięcia przed zabiegami operacyjnymi pozostaje trudnym tematem i polem częstych sporów pomiędzy lekarzami różnych specjalizacji. W każdym przypadku niezbędne jest podjęcie indywidualnej decyzji, która w sposób optymalny zrównoważy bezpieczeństwo wykonania operacji i ryzyko powikłań zakrzepowych.
Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki obserwacyjnego badania kohortowego mającego na celu określenie wpływu przedoperacyjnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) na wyniki zabiegów kardiochirurgicznych. Do badania włączono 2868 chorych, których pogrupowano na przyjmujących (n=1923) i nieprzyjmujących (n=945) ASA w ciągu 5 dni poprzedzających operację. Pacjenci z grupy przyjmującej ASA byli istotnie bardziej obciążeni chorobami ...