Odleżyny są powszechnym i często niedocenianym problemem klinicznym lekarzy różnych specjalności, z którym od wieków boryka się służba zdrowia. Najczęściej powstają u pacjentów z ograniczoną aktywnością ruchową, w miejscach największego ucisku wyniosłości kostnych na podłoże. Do czynników dodatkowo predysponujących do powstania odleżyn należą m.in. stan ogólny pacjenta i stopień jego odżywienia, problemy z trzymaniem moczu bądź stolca, problemy neurologiczne i naczyniowe. Odleżyny są częstym miernikiem stanu i sprawności opieki. Istnieją liczne metody zapobiegania oraz leczenia odleżyn. Ze względu na długi, skomplikowany oraz kosztowny proces leczenia tych trudno gojących ran należy przede wszystkim skupić się na profilaktyce i niedopuszczaniu do powstania zmian pierwotnych. WSTĘP Wedł...