Do najważniejszych osiągnięć Kliniki należą:

1/ Zastosowanie unikalnych w Polsce metod leczenia chirurgicznego tętniaków aorty piersiowej i nowych metod protekcji mózgu u chorych z tętniakami łuku aorty operowanych w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. 2/ Zabiegi rekonstrukcyjne w chorobach zastawki dwudzielnej i trójdzielnej wykonywane pod kontrolą echokardiografii przezprzełykowej. 3/ Badania doświadczalne i kliniczne nad nowymi metodami ochrony mięśnia sercowego podczas operacji w krążeniu pozaustrojowym.