Sepsa jest chorobą częstą i cechującą się bardzo wysokim stopniem śmiertelności. Kluczowymi lekami o najlepiej udowodokumentowanej skuteczności używanymi w terapii są antybiotyki, leki wazopresyjne oraz płyny. W pewnych przypadkach mogą być stosowane glikokortykosteroidy oraz aktywowane białko C, chociaż ich skuteczność nie została dostatecznie udowodniona. Intensywne badania prowadzone są obecnie nad lekami immunomodulującymi tj. IL-7. Wstępne wyniki badań są pozytywne i dają nadzieję na zastosowanie tych leków w niedalekiej przyszłości. Wstęp W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w zrozumieniu mechanizmów patofizjologicznych leżących u podstaw sepsy, co doprowadziło do wprowadzenia nowych algorytmów jej leczenia. Dzięki temu udało się zredukować śmiertelność z powodu tej chor...