Badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie są w ostatnich latach intensyfikowane, choć jednocześnie towarzyszą im znaczne kontrowersje etyczne. W ostatnich dniach w Kanadzie dopuszczono do użytku pierwszy lek oparty na mezenchymalnych komórkach macierzystych (remestemcel-L, Prochymal, Osiris Therapeutics Inc.). Lek został zarejestrowany w leczeniu ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD, graft-vs-host disease) u dzieci. Zdecydowano się na zastosowanie przyspieszonej ścieżki dopuszczenia preparatu do użytku ze względu na brak wystarczająco skutecznych metod leczenia (w niektórych postaciach ostrej GvHD u dzieci po przeszczepie szpiku śmiertelność może sięgać 80 proc.). Stosowanie leku będzie możliwe komercyjnie u pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczen...