Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest ważnym problemem zdrowotnym dotyczącym, w zależności od grupy wiekowej, nawet 60 proc kobiet. Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania oceniającego wpływ wykonywania przed operacją testu urodynamicznego na rokowanie.  Do badania włączono 630 kobiety kwalifikowane do operacji z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu. Przydzielono je losowo (w stosunku 1:1) do grupy poddanej w okresie przedoperacyjnym wyłącznie ocenie klininczej lub ocenie klinicznej i badaniu urodynamicznemu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była skuteczność leczenia po 12 miesiącach, oceniana według skali Urogenital Distress Inventory lub Patient Global Impression of Improvement. W grupie kobiet,...