Cholecystostomia przezskórna jest relatywnie rzadko wykonywanym zabiegiem, polegającym na drenażu pęcherzyka żółciowego pod kontrolą metody obrazowej. Wykonywana jest przede wszystkim w przypadku pacjentów z zapaleniem pęcherzyka żółciowego, u których przeprowadzenie cholecystektomii związane jest z znacznym ryzykiem operacyjnym. Na łamach internetowego wydania Archives of Sugery ukazały się wyniki retrospektywnego badania kohortowego porównującego bezpieczeństwo i skuteczność cholecystostomii oraz cholecystektomii u pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Przeanalizowano przypadki pacjentów poddanych cholecystektomii (n=480) lub cholecystostomii (n=92) w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2010. Spośród tych operacji odpowiednio 150 i 51 wykonanych zostało z powodu ostrego...