Choroba tętnic kończyn dolnych jest wynikiem zmian w naczyniach i prowadzi do niedokrwienia mięśni. Objawia się najczęściej bólem, w skrajnych przypadkach może prowadzić do amputacji. Znane są metody leczenia zarówno zachowawcze jak i interwencyjne. Dostępne są wytyczne postępowania opublikowane przez European Society of Cariology. Wstęp Choroba tętnic kończyn dolnych jest to stan kliniczny, w którym do chodzi do niedokrwienia mięśni w wyniku zwężenia światła tętnic. Najczęściej przyczyną jest miażdżyca. Przypadłość ta staje się coraz powszechniejszym problemem w praktyce klinicznej. Ocenia się że występuje u 7 proc. populacji po 60 roku życia i 23,2 proc. po 80 r.ż. [8]. Do objawów należą chromanie przestankowe, ból spoczynkowy, owrzodzenia troficzne. Leczenie w zależności od nasilenia...