Blisko połowa ankietowanych lekarzy uważa, że w ciągu
poprzednich 3 miesięcy 2012 roku nic nie zmieniło się
w ochronie zdrowia w Polsce, a pogorszenia sytuacji w
najbliższym czasie spodziewa się aż 42,5 proc. badanych. Tak
wynika z sondażu Health Mood Index przeprowadzonego
na początku lipca br. przez firmę Connectmedica Sp. z o.o.,
wydawcę specjalistycznych portali dla lekarzy. Nastroje
lekarzy będą badane raz na kwartał. Oceniając swoją sytuację materialną w II kwartale tego roku,tylko 7 proc. ankietowanych lekarzy uznało, że zmieniła się zdecydowanie na lepsze lub raczej na lepsze, 61 proc. badanych ocenia, że ich sytuacja materialna nie uległa zmianie, a pozostali twierdzą, że pogorszyła się. Zdaniem lekarzy, niewiele zmienia się także w ich...