Operacje kardiochirurgiczne, szczególnie z użyciem krążenia pozaustrojowego, mogą przyczyniać się do rozwoju najczęściej przejściowych zaburzeń świadomości. Należą do nich również majaczenia (delirium). Okazuje się, że wystąpienie majaczeń może się wiązać z pogorszeniem funkcji poznawczych w obserwacji odległej. Saczynski i wsp. opublikowali na łamach The New England Journal of Medicine wyniki badania, w którym analizowano przyczyny powiązane z wystąpieniem majaczeń po operacjach chirurgicznych jak również wpływ majaczeń na funkcje poznawcze. Do badania włączono 225 pacjentów w wieku 60 lat lub więcej, u których wykonano operację pomostowania aortalno – wieńcowego lub wymianę zastawki. Wykazano, że pooperacyjne delirium występuje częściej u chorych z mniejszą liczbą punktów w ocenianej ...