Analiza ekspresji receptorów estrogenowych, progesteronowych oraz dla naskórkowego czynnika wzrostu (HER-2) jest obecnie standardowo wykonywana na etapie diagnostyki patomorfologicznej raka piersi, a uzyskane dane pomagają dobrać optymalne leczenie uzupełniające. Szwedzcy naukowcy na łamach Journal of Clinical Oncology publikują wyniki badania kohortowego obejmującego okres 10 lat pomiędzy rokiem 1997 a 2007, w którym analizowano kobiety leczone w Sztokholmie z powodu nawrotu raka piersi pod względem ekspresji receptorów na komórkach nowotworu. Receptory estrogenowe (ER) występowały przy rozpoznaniu na komórkach nowotworowych 459 kobiet, progesteronowe u 430, a HER-2 u 103 chorych. W momencie nawrotu u 32,4% kobiet nastąpiła zmiana ekspresji ER (p<0,001), u 40,7% zmiana w zakresie r...