Zespół stopy cukrzycowej jest problemem znacznej części chorych na wszystkie typy cukrzycy. Istnieje wiele możliwości wykorzystania rehabilitacji jako elementu leczenia zespołu stopy cukrzycowej, jednak specyfika postępowania fizjoterapeutycznego u chorych na cukrzycę polega przede wszystkim na działaniach prewencyjnych dotyczących tegoż powikłania. Zastosowanie w tym wypadku mają zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii oraz leczenia uzdrowiskowego. Nieodzownym elementem rehabilitacji pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej jest także kontrolowany wysiłek fizyczny. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie terapii skojarzonej oraz praca zespołu interdyscyplinarnego z pacjentem. Wstęp Cukrzyca jest jednym z najczęściej występujących niezakaźnych schorzeń na całym świecie [1, 2]. Wedłu...