Dysplazja nabłonka jelita grubego jest powikłaniem choroby Leśniowskiego-Crohna, mogącym prowadzić do rozwoju raka jelita grubego. Nie jest nadal jasne jakie postępowanie chirurgiczne jest w takim przypadku właściwe. W najnowszym wydaniu czasopisma Annals of Surgery opublikowano wyniki badania porównującego skuteczności i bezpieczeństwo totalnej (TPC) i subtotalnej (STC) proktokolektomii. Do analizy włączono 50 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna operowanych z powodu dysplazji w latach 1987-2009. Chorych podzielono ze względu na stopień dysplazji – wysoki lub niski. Wysoki stopień dysplazji stwierdzany w biopsji związany był z rozpoznaniem raka jelita grubego w 73 proc. przypadków, podczas gdy niski stopień – w 36 proc. U 16 osób poddanych operacji dysplazja miała charakter wieloog...