Wysiłkowe nietrzymanie moczu to polietiologiczne zaburzenie procesów związanych z gromadzeniem i wydalaniem moczu, występujące zwłaszcza u kobiet. Z racji swojego rozpowszechnienia stanowi ono nie tylko ważny problem zdrowotny, ale również społeczny czy ekonomiczny. Kwestia leczenia tej choroby jest bardzo złożona, obfituje w różnorodne podejścia- od czysto zachowawczych aż po wysublimowane metody chirurgiczne. Wynika to po części z odmiennej charakterystyki etiologicznej i symptomatologicznej pacjentów, częściowo zaś z pewnych ograniczeń i niedoskonałości aktualnych metod leczenia. Definicja, podział i epidemiologia Nietrzymanie moczu może być ogólnie podzielone na wywołane nadreaktywnością mięśnia wypieracza (OBS – overactive bladder symdrome), wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz ...