Resort zdrowia zapowiada pojawienie się 1 września 2012 roku nowego obwieszczenia w sprawie refundacji leków. Rewolucji na liście nie będzie. Według informacji Ministerstwa Zdrowia, refundacją objętych zostanie 76 nowych produktów (nowych kodów EAN), ale będą to leki i wyroby medyczne posiadające już swoje refundowane odpowiedniki. Dla 5 leków dodano nowe wskazanie tj.: -wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: anastrozolum – 2 produkty), -choroba afektywna dwubiegunowa (substancje czynne: olanzapinum – 3 produkty). Dodano wskazania off-label dla 266 produktów leczniczych stosowanych w neurologii. W zakresie leków stosowanych w ramach chemioterapii objęto refundacją 1 nowy produkt leczniczy (nowy kod EAN) zawierający paklitaksel. Ponadto trwa...