Osoby odmawiające z przyczyn światopoglądowych i religijnych przyjmowania przetoczeń krwi i produktów pochodnych są relatywnie rzadkimi, ale problematycznymi pacjentami oddziałów chirurgicznych. Jakie są jednak rzeczywiste konsekwencje takiego zachowania? Na łamach Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki pracy mającej na celu porównanie częstości występowania powikłań i długoterminowego przeżycia po operacjach kardiochirurgicznych u Świadków Jehowy oraz pacjentów nie mających zastrzeżeń związanych z przetaczaniem krwi. Do badania włączono osoby poddawana zabiegom kardiochirurgicznym, 322 Świadków Jehowy oraz 87 453 osoby stanowiące grupę kontrolną. W przypadku Świadków Jehowy nie przetaczano krwi. W grupie kontrolnej przetoczeń wymagało 48 986 chorych. Dokonano porównania wynik...