Przeszczepienie nerki jest najskuteczniejszą i najbardziej kosztoefektywną metodą leczenia przewlekłej choroby nerek. Niestety nie w każdym przypadku funkcja narządu jest trwała. Na łamach Clinical Transplantation ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie przyczyn i konsekwencji wczesnej utraty funkcji przez nerkę przeszczepioną. Do badania włączono pacjentów poddanych przeszczepieniu nerki od dawcy zmarłego, u których w czasie 30 dni od operacji wystąpiła utrata funkcji przeszczepionego narządu. Badanych zestawiono z grupą kontrolną chorych po przeszczepieniu, u których takie powikłanie nie wystąpiło. Z 2381 pacjentów poddanych przeszczepieniu nerki w latach 1990 – 2009, wczesna utrata funkcji narządu wystąpiła u 109 (4,6 proc.). Do najczęstszych przyczyn tego powikłania...