Znaczący wzrost incydentów infekcji Clostridium difficilie (CDI) jest zjawiskiem globalnym. Clostridium difficile Ribotyping Network (CDRN) została założona w 2007 roku w ramach wzmocnienia nadzoru nad zakażeniami C. diff. w Anglii, w celu ułatwienia rozpoznawania i kontroli szczepów epidemicznych. Na łamach Clinical Infectious Diseases przedstawiono dane w sprawie zmian w epidemiologii Clostridium difficile w Anglii w ciągu pierwszych 3 lat działania CDRN. CDRN otrzymał 12 603 próbek kału, w związku z istotnym zwiększeniem liczby i proporcji krajowych przypadków CDI w latach 2007-2008 (n = 2109, 3,8proc.), 2008-2009 (n = 4774, 13,2 proc.), a pomiędzy 2009-2010 (n = 5720, 22,3 proc). C. difficile odzyskano z 90 proc. próbek, otrzymując 11 294 izolatów do  rybotypowania. Odsetek 9 z 10 n...