W przypadku metachronicznych przerzutów raka jelita grubego do wątroby leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie tych zmian. Dyskusyjna jest kwestia zastosowania chemioterapii uzupełniającej to leczenie. Zakładamy, że metachroniczne przerzuty do wątroby raka jelita grubego zaczynają różnić się biologicznie po niepowodzeniu stosowania oksaliplatyny (FOLFOX), w porównaniu do 5-fluorouracylu (5-FU) lub bez leczenia uzupełniającego chemioterapią raka jelita grubego (CRC).
Nie wiadomo, czy pacjenci poddani resekcji wątroby z powodu przerzutu raka jelita grubego po uzupełniającym leczeniu oksaliplatyną mają gorsze wyniki niż ci, którzy otrzymali 5-FU lub nie otrzymali chemioterapii. Wyniki badania na ten temat opublikowano w Annals of Surgery. Zidentyfikowano 341 pacjentów poddany...