Trzustka jest wyjątkowo niewygodnym miejscem operacji. Kruchość jej tkanki sprawia problemy nawet najbardziej doświadczonym chirurgom. Na łamach Annals of Surgery ukazała się praca, mająca na celu porównanie efektów klasycznej techniki preparowania trzustki z preparowaniem z zastosowaniem noża ultradźwiękowego. Do badania włączono 101 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu pankreatoduodenektomii (PD) lub pankreatoduodenektomii oszczędzającej odźwiernik (PPPD). Chorych przydzielono losowo do grupy A (nóż ultradźwiękowy) lub B (klasyczna technika preparowania). Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeprowadzenia zabiegu. Oceniano także czas wykonania samej resekcji, utratę krwi, liczbę przetoczonych jednostek krwi oraz powikłania pooperacyjne. Charakterystyka demograficzna i klinic...