Resuscytacja wewnątrzszpitalna dotyczy zazwyczaj pacjentów poważnie obciążonych chorobami współistniejącymi. Wiąże się w związku z tym z gorszym rokowaniem. W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet ukazała się praca porównująca skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) prowadzonej w ponad 400 szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Oceniono 64 339 przypadki nagłego zatrzymania krążenia (NZK), które miały miejsce w latach 2000-2008 na terenie 435 amerykańskich szpitali. W przypadku każdego szpitala obliczono medianę czasu prowadzenia resuscytacji oraz jej związek z odsetkiem pacjentów, u których przywrócono czynność serca oraz przeżyciem do czasu wypisu ze szpitala. W badanej populacji udało się przywrócić czynność serca u 48,5 proc. 15,4 proc. pacjentów przeżyło natomiast do cz...