Ból stanowi nieodzowny element leczenia zabiegowego. Jest nie tylko objawem choroby, ale też efektem postępowania leczniczego. Nowoczesne leczenie powinno być wieloczynnikowe i uwzględniające preferencje pacjenta. Niejednokrotnie kontrolę nad podawaniem środków przeciwbólowych przejmuje sam chory. Obecnie odchodzi się od leków działających ogólnoustrojowo na rzecz analgetyków regionalnych. Indywidualne podejście do pacjenta powinno uwzględniać jego wiek, stan ogólny czy współistniejące choroby, a także bariery komunikacyjne utrudniające dobranie właściwej terapii. Nowoczesne lecznictwo oparte jest w dzisiejszych czasach na EBM. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku postępowania przeciwbólowego. Ponadto aby leczenie można było określić jako optymalne wymagana jest nie tylko skutecznoś...