Cukrzyca stanowi wciąż rosnący problem, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Stopa cukrzycowa i jej powikłania zakaźne są częstą przyczyną hospitalizacji, amputacji oraz zgonów w tej grupie chorych. IDSA (Infectious Diseases Society of America) opublikowała w 2012 roku nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenie zakażeń stopy cukrzycowej. Wstęp W krajach wysoko rozwiniętych, a coraz częściej także rozwijających się, obserwujemy wciąż rosnącą liczbę chorych na cukrzycę. Systematycznie zwiększa się także średnia masa ciała pacjentów, a także, dzięki skutecznej farmakoterapii, długość ich życia. Czynniki te sprawiają, że zakażenia stopy cukrzycowej, jednego z groźnych powikłań choroby, są narastającym problemem klinicznym. Zakażenia stopy cukrzycowej (diabetic foot infection – DF...