Choroby nowotworowe są jednym z głównych powikłań przewlekłego leczenia immunosupresyjnego u biorców narządów. Czy na ich powstanie ma także wpływ czas trwania dializoterapii w okresie pretransplantacyjnym? Na łamach czasopisma Transplantation ukazały się wyniki pracy oceniającej związek czasu trwania dializoterapii z ryzykiem powstania nowotworów złośliwych u biorców nerek. Analizowano australijskie i nowozelandzkie rejestry dotyczące dializoterapii i epidemiologii nowotworów (nie biorąc pod uwagę nowotworów skóry, niebędących czerniakiem). Mediana czasu obserwacji wyniosła 4,4 roku. W populacji biorców nerek zapadalność na nowotwory wyniosła 15 na 1000 pacjento-lat. Pomiędzy czasem trwania dializoterapii a ryzykiem powstania nowotworu stwierdzono zależność liniową (współczynnik p dla ...