Chirurgia małoinwazyjna jest preferowaną metodą wykonywania dystalnej pankreatektomii. Jak wypadnie porównanie najczęściej stosowanej laparoskopii z szukającą wciąż swojego miejsca w klinice chirurgią robotową? W najnowszym wydaniu Annals of Surgery opublikowano wyniki pracy porównującej wyniki operacji dystalnej pankreatektomii z asystą robotową oraz wykonywanej metodą laparoskopową. Do badania włączono wszystkie przypadki pankreatektomii dystalnych wykonywanych technikami małoinwazyjnymi w latach 2004 -2011 w szpitalu uniwersyteckim w Pittsburgu (USA). W tym czasie wykonano 94 zabiegów laparoskopowych oraz 30 z asystą robotową. Oceniano wyniki okołoperacyjne, powikłania w okresie 90 dni po operacji oraz umieralność. Obie badane grupy były porównywalne pod względem demograficznym oraz ...