Leczenie chirurgiczne raka piersi oszczędzające pierś jest ważną metodą pozwalającą na usunięcie nowotworu przy najmniejszym możliwym okaleczeniu chorej. W części przypadków jednak nie zostaje zachowany odpowiedni margines zdrowych tkanek, a w innych ten margines jest zbyt duży. Czy z pomocą może przyjść ultrasonografia? W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet Oncology opublikowano wyniki pracy dotyczącej przydatności śródoperacyjnego badania USG w ocenianiu rozległości resekcji guza piersi w czasie operacji oszczędzającej. Do badania włączono 134 pacjentki z rakiem piersi w stadium T1-T2. Badane przydzielono następnie losowo do grupy, w której zastosowano leczenie chirurgiczne z oceną palpacyjną lub do grupy, w której chirurg do określenia rozległości zabiegu w czasie jego trwania w...