Na łamach Diabetes Care opisano badanie, w którym starano się odnaleźć klinicznie istotne przedoperacyjne czynniki predykcyjne remisji cukrzycy, a także wpływające na nieadekwatną kontrolę glikemii po operacji bypassów żołądka. Przewidywanie wpływu operacji bariatrycznych na kontrole glikemii u pacjentów z cukrzyca t.2 byłoby pomocne w kwalifikacji ich do zabiegu. Grupą badaną było 154 pacjentów w Chinach ze zdiagnozowaną cukrzycą t.2. Zbierano przedoperacyjne dane na ich temat. Następnie oceniano poziomy glikemii rok po operacji żołądka. Wskaźnikiem remisji był  poziom HbA1c ≤6 proc. Remisja została osiągnięta u 107 pacjentów (69,5 proc.) w czasie 12 miesięcy. Za niezależne   przedoperacyjne czynniki  predykcyjne i klinicznie użyteczne wartości odcięcia uznano: czas trwania cukrzycy...