Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego planują utworzenie w Warszawie oddziału o profilu kardioonkologicznym. O zamiarze rozpoczęcia współpracy informują w liście intencyjnym dyrektorzy placówek – profesorowie Krzysztof Warzocha i Witold Rużyłło. Autorzy listu podkreślają, że problem kardiotoksyczności terapii, wywołanej przez cytostatyki, wymaga zapewnienia pacjentom onkologicznym także specjalistycznej opieki kardiologicznej. Zdaniem prof. Warzochy,współpraca między placówkami jest prowadzona od kilku lat i wymaga sformalizowania. „Obecnie z udziałem specjalistów z Instytutu Kardiologii, Centrum Onkologii może świadczyć usługi medyczne w zakresie opieki ambulatoryjnej, jak również pełn...