W procesie kształcenia przyszłego chirurga przykłada się dużą wagę do przyswajania wiedzy klinicznej i doskonalenia umiejętności technicznych. Niestety mało uwagi poświęca się umiejętnościom radzenia sobie ze stresem, tak nieodłącznie związanym z codzienną pracą chirurga. Konsekwencjami zbytniego obciążenia psychicznego jest zarówno gorsza jakość opieki jak i niebezpieczeństwo wypalenia zawodowego Przeprowadzono zaślepione badanie porównawcze, oceniające skuteczność programu edukacyjnego mającego na celu poprawę wydajności operacyjnej rezydenta podczas potencjalnie stresujących sytuacji na bloku operacyjnym. Eksperymentalna grupa (n = 11) brała udział w szkoleniach z zakresu umiejętności radzenia sobie ze stresem, natomiast grupa kontroln- nie(n = 15). Obie grupy badano po zakończeniu ...