Programy specjalizacji

(31 maja 2003) Programy specjalizacji oraz lista kursów obowiązkowych do specjalizacji z kardiochirurgii i torakochcirurgi dostępna jest na serwerze CMKP: – Programy specjalizacji

– Lista kursów do specjalizacji Poniżej został zamieszczony program specjalizacji z Kardiochirurgii: Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym:

Program podstawowy dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej: