Rosnąca liczba zmarłych dawców oraz pionierskie zabiegi, takie jak przeszczepienie twarzy czy transplantacje trzustki i wysepek trzustkowych – to tylko niektóre z sukcesów polskiej transplantologii, o których była mowa podczas XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT). W dniach 28-30 listopada w bydgoskiej Operze Nova gościło ponad 600 osób. Ale prelegenci wspominali również o problemach – m.in coraz dłuższej kolejce oczekujących na przeszczep oraz trudnościach organizacyjnych. Jaki jest więc naprawdę stan transplantologii w Polsce na rok 2013? Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Kongresu rozpoczęły się sesje szkoleniowe, których głównymi adresatami byli koordynatorzy transplantacyjni. W czasie warsztatów, które prowadził m.in dyrektor „POLTRANSPLANTU” pro...