Cukrzyca stanowi wciąż rosnący problem, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Stopa cukrzycowa i jej powikłania zakaźne są częstą przyczyną hospitalizacji, amputacji oraz zgonów w tej grupie chorych. Nieocenioną pomocą w diagnostyce i skutecznym leczeniu zakażeń stopy cukrzycowej mogą okazać się wytyczne opracowane przez IDSA (Infectious Diseases Society of America). W krajach wysoko rozwiniętych, a coraz częściej także rozwijających się, obserwujemy wciąż rosnącą liczbę chorych na cukrzycę. Systematycznie zwiększa się także średnia masa ciała pacjentów, a także, dzięki skutecznej farmakoterapii, długość ich życia. Czynniki te sprawiają, że zakażenia stopy cukrzycowej, jednego z groźnych powikłań choroby, są narastającym problemem klinicznym Zakażenia stopy cukrzycowej (diabetic fo...