Hernioplastyka, przepukliny, siatka, techniki operacyjne Obecnie, pomimo dobrych efektów leczniczych, trwają prace nad udoskonaleniem technik operacyjnych w zakresie hernioplastyki, szczególnie mocowania siatki. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach Annals of Surgery było porównanie klinicznej skuteczności mocowania siatki przy pomocy spreju z fibrynowym środkiem zamykającym (fibrin sealant spray, FSS) i staplerów (mechanical stapling, MS) w operacjach całkowitej, zewnątrzotrzewnowej hernioplastyki. Do badania zakwalifikowano 130 pacjentów, którzy mieli pierwotnie częściową odprowadzalną, jednostronną przepuklinę pachwinową. Byli oni kwalifikowani do hernioplastyki zewnątrzotrzewnowej, w ramach chirurgii jednego dnia. Parametrami ocenianymi w badaniu była częstość wystąpie...