Zarostowe zapalenie oskrzelików, cukrzyca, przeszczepienie płuc, umieralność Przeżywalność po przeszczepieniu płuc jest znacząco mniejsza, w porównaniu z przeżywalnością osób po przeszczepieniu innych organów. Jednym z czynników, który nie został szczegółowo zbadany u osób z przeszczepionymi płucami jest cukrzyca. Nie opisano dotychczas zależności między czasem od początku cukrzycy a przeżywalnością, a także właściwych przyczyn zwiększonej umieralności z powodu cukrzycy w tym przypadku. Stało się to celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma American Journal of Transplantation. W badaniu wzięto pod uwagę status cukrzycy, datę rozpoznania cukrzycy oraz ogólną umieralność u 386 pacjentów, poddanych transplantacji płuc w latach 2001-2010. Oceniano związek między cukrzy...