Wstępne wyniki badania ISAT pokazują, że śródnaczyniowa embolizacja cewkowa daje znaczną przewagę nad leczeniem operacyjnym u pacjentów z pękniętym tętniakiem mózgu.
Wstępne wyniki badania ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) pokazują, że śródnaczyniowa embolizacja cewkowa daje znaczną przewagę nad leczeniem operacyjnym u pacjentów z pękniętym tętniakiem mózgu. Dotychczasowe wyniki tego wieloośrodkowego badania są tak przekonujące, że dalszy nabór pacjentów został wstrzymany. ” Nie sądzę, by dalsza randomizacja do próby, uwzględniająca pęknięte tętniaki, była nadal możliwa, chociaż nasi koledzy z USA sie tego domagają. Uzyskanie zgody pacjentów w świetle dotychczasowych wyników ISAT byłoby bardzo trudne ” – powiedział dr Andrew J. Molyneux, jeden z głównych prowad...