Radiolodzy interwencyjni dowodzą wyższości stentowania w leczeniu stenozy tętnicy nerkowej, na podstawie danych z okresu pieciu lat, które wskazują na wysokie przeżycie oraz lepsze wskaźniki ryzyka klinicznego.
Radiolodzy interwencyjni dowodzą wyższości stentowania w leczeniu stenozy tętnicy nerkowej, na podstawie danych z okresu pieciu lat, które wskazują na wysokie przeżycie oraz lepsze wskaźniki ryzyka klinicznego. Ostatnia faza badań zaprezentowana w marcu na spotkaniu Society of Interventional Radiology pokazała również niższe wskaźniki restenozy.

ASPIRE 2 to wieloośrodkowe, prospektywne badanie, w którym obserwowano 208 pacjentów, u których, po nieudanej PTRA (percutaneous transluminal renal angioplasty) wszczepiono stent do tętnicy nerkowej. Prowadzący badanie s...