Zagadnienia poruszane podczas Zjazdu dotyczyć będą szczególnie wskazań i metod leczenia operacyjnego w chorobach endokrynologicznych i gastroenterologicznych.
Zagadnienia poruszane podczas Zjazdu dotyczyć będą szczególnie wskazań i metod leczenia operacyjnego w chorobach endokrynologicznych i gastroenterologicznych. Omówione będą operacje wykonane w sposób klasyczny, jak i małoinwazyjny. Organizatorzy spodziewają się interesujących dyskusji na temat wszystkich problemów współczesnej diagnostyki i leczenia operacyjnego.

Poza ekspertami z Polski konferencje wygłoszą także światowej sławy znawcy przedmiotu.

Uczestnicy powinni być zatem usatysfakcjonowani wysokim poziomem naukowym Zjazdu. Komitet Naukowy

61. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich