Operacja Fontana jest zabiegiem paliatywnym, wykonywanym u chorych z sercem jednokomorowym i polega na połączeniu żył systemowych z tętnicą płucną.
Operacja Fontana]jest zabiegiem paliatywnym, wykonywanym u chorych z sercem jednokomorowym (anatomicznie lub czynnościowo) i polega na połączeniu żył systemowych z tętnicą płucną. Klasyczny zabieg wprowadzono pierwotnie dla leczenia atrezji zastawki trójdzielnej, następnie rozszerzono wskazania o serce jednokomorowe, wspólną komorę i niektóre ciężkie, złożone wady serca. Według Choussata kryteria kwalifikujące do klasycznej operacji Fontana obejmują:

– rytm zatokowy – prawidłową anatomię żył głównych

– prawidłową anatomię prawego przedsionka

– prawidłowy naczyniowy opór płucny...