Tętniaki aorty brzusznej są często rozpoznawane szczególnie u pacjentów w starszym wieku, z licznymi obciążeniami internistycznymi. Z tego względu coraz powszechniej stosowane są wewnątrznaczyniowe metody ich leczenia (endovascular abdomibal aortic anuerysms repair – EVAR). Nie ma jednak dokładnych danych dotyczących korzyści z wykorzystywania tej techinki w populacji niskiego ryzyka. Na łamach Journal of Vascular Surgery ukazały się wyniki pracy porównującej efekty EVAR i leczenia klasycznego (open surgical repair – OSR) w leczeniu tętniaków aorty brzusznej w populacji niskiego ryzyka. Wykorzystując bazę danych National Surgical Quality Improvement Program, identyfikowano pacjentów operowanych metodą EVAR lub OSR w latach 2007-2010. Analizowano kohorty pacjentów z wskaźnikiem ryzyka &...