Zabiegi koronarografii są powszechnie wykonywane na całym świecie. Choć ogólny profil bezpieczeństwa jest dobry, nie są one pozbawione działań niepożądanych. Jednym z nich są powikłania w miejscu nakłucia tętnicy udowej. Czy nowa technologia pomoże w tamowaniu krwawienia? W najnowszym wydaniu The Journal of the American Medical Association (JAMA) opublikowano wyniki badania porównującego skuteczność urządzeń zamykających naczynie (vascular closure devices – VCD) i uciskania miejsca nakłucia przez człowieka w uzyskiwaniu hemostazy. Do badania włączono 4524 osoby poddawane zabiegom koronarografii przez tętnicę udową wspólną z wykorzystaniem koszulki naczyniowej 6 French. Oceniano zabiegi wykonane między kwietniem 2011 a majem 2014 w 4 ośrodkach niemieckich. Pacjentów przydzielono lo...