Dodatkowe naświetlenie wewnętrznych węzłów chłonnych piersiowych (IMN- internal mammary nodes) przy stosowaniu standardowej terapii u pacjentek wysokiego ryzyka z rakiem sutka II/III stopnia wydaje się przedłużać okres bezobjawowy oraz prawdopodobnie całkowite przeżycie według ostatnich doniesień.
Dodatkowe naświetlenie wewnętrznych węzłów chłonnych piersiowych (IMN- internal mammary nodes) przy stosowaniu standardowej terapii u pacjentek wysokiego ryzyka z rakiem sutka II/III stopnia wydaje się przedłużać okres bezobjawowy oraz prawdopodobnie całkowite przeżycie według ostatnich doniesień.

Takie rezultaty zwracają uwagę na fakt, że napromienianie węzłów może wpływać na przeżycie bez wyraźnego klinicznego wpływu na miejscowy nawrót’’ twierdzi dr Salomon M. Stemmer z Rab...